Project omschrijving

PSD

Het PSD – zelfverdedigingsprogramma wordt gedoceerd door professionals en laat verschillende elementen van zelfverdediging naar voren komen.

EIGENVAARDIGHEID

PREVENTIE EN BEWUSTWORDING

VERBAAL EN FYSIEK HANDELEN

BUDO ACADEMY PHYSICAL ERMELO

Het is duidelijk dat zinloos geweld en andere vormen van agressie een hot issue zijn in onze samenleving. Je kunt de krant niet open slaan of je wordt geconfronteerd met een verhaal waar agressie en geweld de boventoon voeren. Het is daardoor dat mensen onverwachts met agressie te maken krijgen en gedwongen worden om te handelen.

  • Eigenvaardigheid

  • Weerbaarheid

  • Zelfverdediging

  • Preventie

  • Bewustwording

  • Verbaal en fysiek handelen

  • Voor iedereen

  • Interactief

  • Reflectie op simulatie

BUDO ACADEMY PHYSICAL ERMELO

LEVEN

MET

TOEWIJDING

Het leven draait niet om een kast vol prijzen. Maar om te leren hoe je moet omgaan met emoties, discipline, doorzettingsvermogen, volharding en toewijding. De overwinning op jezelf, waardoor je groeit !

KENMERKEN

PSD is een afkorting voor practical self defence. Het is noodzakelijk dat mensen zichzelf kunnen verdedigen en bewust weten te handelen in noodsituaties. Geen enkele situatie is dezelfde maar de basis van de zelfverdediging is wel altijd toepasbaar. PSD wordt onderwezen door professionals.